Partnerji

konzorcij sestavlja dvanajst ustanov, med katerimi so največje izobraževalne in raziskovalne organizacije v Sloveniji – tri univerze in tri javne raziskovalne organizacije – ter šest podjetij.​

Univerza v Ljubljani (UL)

kot koordinatorica konzorcija pri projektu sodeluje pet fakultet, ustanoviteljic Centra za jezikovne vire in tehnologije UL (CJVT): 

 • Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI),
 • Fakulteta za elektrotehniko (FE),
 • Filozofska fakulteta (FF),
 • Fakulteta za družbene vede (FDV),
 • Pedagoška fakulteta (PEF), poleg tega Fakulteta za upravo (FU). 

V okviru Univerze v Mariboru (UM)

pri projektu sodelujejo:

 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI),
 • Pedagoška fakulteta (PEF) ter
 • Fakulteta za organizacijske vede (FOV).

V okviru Univerze v Novi Gorici (UNG)

sodeluje Fakulteta za humanistiko.

Na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU (ZRC)​

v projektu sodeluje:

 • Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (ISJFR), osrednja ustanova, namenjena sistematičnemu spremljanju in razlagi slovenskega jezikovnega gradiva, ki vzdržuje slovarski portal Fran kot del svoje raziskovalne infrastrukture.
 • ZRC skupaj z IJS sodeluje tudi pri drugi ESFRI infrastrukturi s področja humanistike, DARIAH-SI, ki jo v Sloveniji koordinira Inštitut za novejšo zgodovino (INZ).

Inštitut za novejšo zgodovino (INZ)

koordinira ESFRI infrastrukturo s področja humanistike, DARIAH-SI.

Na Institutu »Jožef Stefan« (IJS)

sta v projekt vključeni dve enoti:

 • Odsek za tehnologije znanja ter
 • Laboratorij za umetno inteligenco, ki na IJS upravljata infrastrukturo CLARIN.SI.

  Ta je del evropske infrastrukture CLARIN ERIC, ki spada med dolgoročno vzdrževane evropske infrastrukture ESFRI.

Amebis, d.o.o.

Podjetje v slovenskem prostoru deluje na področju razvoja jezikovnih virov in tehnologij.

Aikwit d.o.o.

Podjetje deluje na področju nudenja prevajalskih uslug. Podjetje bo projektne rezultate preneslo v prakso preko novo nastalih izdelkov (strojno prevajanje, govorne tehnologije).

Alpineon d.o.o., PE Kranj

Podjetje v slovenskem prostoru deluje na področju razvoja jezikovnih virov in tehnologij.

Slovenska tiskovna agencija d.o.o.

je vključena kot pomembni uporabnik novo razvitih jezikovnotehnoloških izdelkov. Ima predvsem vlogo evalvatorj izdelkov v času razvoja ter diseminatorja projektnih rezultatov med in po koncu projekta.

Pošta Slovenije d.o.o.

je vključena kot pomembni uporabnik novo razvitih jezikovnotehnoloških izdelkov. Ima predvsem vlogo evalvatorj izdelkov v času razvoja ter diseminatorja projektnih rezultatov med in po koncu projekta.

VITASIS d.o.o.

Podjetje deluje na področju informacijskih tehnologij. Podjetje bo projektne rezultate preneslo v prakso preko novo nastalih izdelkov (strojno prevajanje, govorne tehnologije).

Kontaktni obrazec