Zaradi prestavitve spletnega servisa na drug strežnik testni spletni prikaz gesel Leksikalne baze za slovenščino trenutno ne deluje. Servis bomo ponovno vzpostavili po prenosu, bazo pa lahko v vmesnem času shranite na svoj računalnik s spletne strani Leksikalna baza – PRENOS.