Slovnično poglavje za izbrano temo še ni na voljo.

V okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku smo razvili koncept Pedagoškega spletnega portala in oblikovali prva slovnična poglavja. Če bomo s projektom nadaljevali, bomo dodali nova gesla, tudi takšna, ki se posvečajo izbranim slovničnim kategorijam. V tem primeru bodo na primer na voljo tudi gesla, ki razlagajo, kaj je samostalnik, glagol, predlog in podobno. Seveda bodo tudi ta gesla prinašala realne primere sodobne slovenščine in veliko število vaj.

Za hitro osvežitev znanja lahko zaenkrat ponudimo povezave na slovensko Wikipedijo:

Glagol (http://sl.wikipedia.org/wiki/Glagol)
Samostalnik (http://sl.wikipedia.org/wiki/Samostalnik)
Pridevnik (http://sl.wikipedia.org/wiki/Pridevnik)
Prislov (http://sl.wikipedia.org/wiki/Prislov)
Predlog (http://sl.wikipedia.org/wiki/Predlog)
Veznik (http://sl.wikipedia.org/wiki/Veznik)