S projektom Razvoj slovenščine v digitalnem okolju, ki ga financira Ministrstvo za kulturo republike Slovenije, je Slovenija prepoznala pomen razvoja sodobnih jezikovnih tehnologij za slovenski jezik.

Cilj projekta je zadovoljiti potrebe po računalniških izdelkih in storitvah s področja jezikovnih tehnologij za slovenski jezik za raziskovalne organizacije, za podjetja in za širšo javnost. Končni izdelki bodo na uporabniško prijazen način pomagali pri sporazumevanju, sodelovanju, poslovanju, izmenjavi znanja in udeleževanju v družabnih in političnih razpravah, in prispevali k premagovanju jezikovnih meja.

Razvoj jezikovnih tehnologij je ključnega pomena za preživetje jezika v digitalni dobi, saj se sicer ne bodo mogli vključiti v nove načine komunikacije, metode dela ter preživljanja prostega časa, ki bodo na voljo v prihodnosti. Del te nevarnosti lahko že opazimo v segmentu pametnih asistentov, s katerimi se že danes lahko pogovarjamo – vendar le v nekaj jezikih (Amazon Alexa, 8 jezikov, Google Assistant, 13 jezikov in Apple Siri, 21 jezikov). S projektom Razvoj slovenščine v digitalnem okolju želimo slovenščino pripeljati v družbo teh jezikov.

Vsa programska koda in zbirke podatkov, ki bodo nastale med projektom, bodo dostopne javno pod odprtokodno licenco, vse aplikacije (prepoznava govora, transkripcija, strojno prevajanje, terminološki portal in luščenje terminologije) pa bodo (po vzoru latvijskega portala hugo.lv na voljo tudi na javnem portalu RSDO, kjer jih bo vsak lahko preizkusil in uporabljal.

vzdrževanje in nadgradnja korpusov,
(strojno označevanje, nadgradnja leksikona, pisni in govorjeni korpusi ...)

Govorne tehnologije (govorne baze, razpoznavalnik z velikim slovarjem in drugo)

semantični viri in tehnologije (digitalna slovarska baza, semantične mreže, semantične analize ...)

Strojno prevajanje - podporna orodja in druge sodobne metode za prevajanje (nevronske mreže ...)

Partnerjev
Pojmov
Raziskovalcev in tehnikov

Partnerji v projektu RSDO

V projektu so združeni partnerji iz raziskovalnega in poslovnega okolja, ki se ukvarjajo z jezikovnimi tehnologijami.

Kontaktni obrazec