RAZVOJ SLOVENŠČINE V DIGITALNEM OKOLJU

Naš glavni cilj je zadovoljiti potrebe po računalniških izdelkih in storitvah s področja jezikovnih tehnologij za slovenski jezik za raziskovalne organizacije, za podjetja in za širšo javnost. Končni izdelki bodo na uporabniško prijazen način pomagali pri sporazumevanju, sodelovanju, poslovanju, izmenjavi znanja in udeleževanju v družabnih in političnih razpravah, in prispevali k premagovanju jezikovnih meja. 

vzdrževanje in nadgradnja korpusov,
(strojno označevanje, nadgradnja leksikona, pisni in govorjeni korpusi ...)

Govorne tehnologije (govorne baze, razpoznavalnik z velikim slovarjem in drugo)

semantični viri in tehnologije (digitalna slovarska baza, semantične mreže, semantične analize ...)

Strojno prevajanje - podporna orodja in druge sodobne metode za prevajanje (nevronske mreže ...)

Korpusov
Pojmov
Raziskovalcev

Partnerji v projektu RSDO

V projektu so združeni partnerji iz raziskovalnega in poslovnega okolja, ki se ukvarjajo z jezikovnimi tehnologijami.

Cilj projekta je zadovoljiti potrebe po računalniških izdelkih in storitvah s področja jezikovnih tehnologij za slovenski jezik za raziskovalne organizacije, za podjetja in za širšo javnost. Končni izdelki bodo na uporabniško prijazen način pomagali pri sporazumevanju, sodelovanju, poslovanju, izmenjavi znanja in udeleževanju v družabnih in političnih razpravah, in prispevali k premagovanju jezikovnih meja.