Slovenščina.eu logo

O projektu

Portal slovenščina.eu ponuja orodja s področja jezikovnih tehnologij za slovenski jezik za raziskovalne organizacije, za podjetja in za širšo javnost. Orodja, ki jih ponuja portal, so ključnega pomena za preživetje jezika v digitalni dobi.

Seznam orodij in virov

Izvorna koda in zbirke podatkov so javno dostopni pod odprtimi licencami, zato jih lahko preprosto in brezplačno integrirate v svoje poslovno okolje.

Dostop do izvorne kode najdete na seznamu storitev, kjer lahko vse aplikacije tudi preizkusite.

Seznam orodij in virov

Pošta Slovenije - logo

»Razvili smo orodje Jezikovnik, v katerem bomo našim zaposlenim ponudili servise slovenščina.eu za uporabo v realnem okolju.«

Razpoznavalnik

Semantika - logo

»Podjetje Semantika d. o. o. v okviru spletne različice svojega programskega paketa Galis integrira jezikovne modele, ki temeljijo na rezultatih projekta. Spletni Galis bo oplemeniten z možnostmi, ki jih ponujajo povzemalnik, prepoznavalnik imenskih entitet in terminološki portal.«

Prepoznavanje imenskih entitet

Prikaz delovanja

Projekt Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (2020-2023) je povezal vrsto raziskovalcev in tehničnih sodelavcev iz obsežnega partnerskega konzorcija.

Konzorcij je sestavljalo dvanajst ustanov, med katerimi so največje izobraževalne in raziskovalne organizacije v Sloveniji – tri univerze in tri javne raziskovalne organizacije – ter šest podjetij.

Več o projektu